Jeg er psykologspesialist med lang og bred erfaring i psykoterapi med voksne,

Jeg har spesialisering i ISTDP, som en emosjonsfokusert kortidsterapi.

I mange år har jeg hatt et spesielt fokus på vansker som oppstår i graviditet og småbarnsperioden, og arbeidet med relasjonen mellom foreldre og barn. Samtidig har jeg veiledningsoppdrag, kursvirksomhet og undervisning.

Min privatpraksis er en del av kontorfellesskapet PsykologSpesialistene, og ligger sentralt rett bak slottet.

 

Tilbyr hjelp og samtale ved

  • Livskriser
  • Angst og uro 
  • Depresjon
  • Reaksjoner etter tap og traumer
  • Følelsesmessig strev i svangerskap, barseltid og småbarnsperioden
  • Utfordringer i foreldrerollen 
  • Problemer i relasjon til andre
  • Følelser som kjennes avstengt eller overveldende
  • Smerter og spenninger i kroppen 

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. Virksomheten er taushetsbelagt og regulert av etiske retningslinjer for Norsk Psykologforening.

Linker til:

    PsykologSpesialistene: http://www.psykologspesialistene.no

    DinPsykolog:  http://www.dinpsykolog.no

Tilknytningspsykologene: www.tilknytningpsykologene.no