Veiledning for foreldre til små barn

Opplever du noen ganger at barnet ditt har følelser du ikke vet hvordan du skal møte? Kanskje oppleves barnet ditt urimelig sint, fortvilet, engstelig, sjalu eller oppspilt. Forsøk på å roe situasjonen kan fort bli som å helle bensin på bålet. Veldig mange foreldre synes slike situasjoner er vanskelige og ender kanskje opp med selv å bli sinte. Eller kanskje ettergivende.

Hvis du kjenner deg igjen i dette og ønsker å finne nye måter å møte barnets vanskelige følelser på, så er dette for deg:

Hilde Melsom og Astri Lindberg, begge psykologspesialister, holder kurs om hvordan møte følelser, bygge selvfølelse og få til bedre samarbeid med barn.

«Veldig flinke og forståelsesfulle kursholdere. Trygge og erfarne.»

Kurset varer i to timer, seks ettermiddager i seks uker og foregår i Oslo.

Kurset vil hjelpe deg å forstå hva disse kraftfulle følelsene er uttrykk for, og vi vil trene på måter å møte disse følelsene på, slik at du og barnet ditt spiller bedre på lag.

Kurset bygger på «Tuning into kids» som er et program utviklet i Australia av Sophie Havighurst og Anne Harley. Disse bygger igjen på John Gottmans forskning, slik den blant annet er gjengitt i boka «Hjerteforeldre» som kom på norsk i 2017. Der skriver professor i psykologi Frode Thuen i forordet til boka:

«Forskning viser at det du gjør som mamma eller pappa i de kritiske øyeblikkene er med på å bestemme hvor barna dine ender opp sosialt, helsemessig, emosjonelt og karrieremessig.»

«Jeg lærte nye verktøy og ble tryggere i foreldrerollen»

Verktøyene du lærer på kurset bygger på mange tiårs forskning. En av de viktigste tingene du lærer er emosjonsveiledning. Det betyr å gjenkjenne og forstå følelsene barnet ditt uttrykker, og å møte disse følelsene med medfølelse og innlevelse, på en slik måte at barnet etter hvert blir bedre på å gjenkjenne og håndtere sine egne følelser.

«Barnet mitt er flinkere til å sette ord på følelser og forteller hva som er problemet.»

Du lærer også hvordan barnet blir mer villig til å samarbeide med deg, etter hvert som det får mer ro inni seg.

«Jeg føler at barnet har blitt roligere, færre utbrudd.»

Men for å få til å møte barnet på de vanskeligste følelsene, trenger de fleste foreldre å jobbe med hvordan de kan forstå og roe seg selv. Dette er en del av det vi jobber med på kurset.

«Jeg fikk en ny måte å tenke på, et verktøy å bruke i praksis.»

Dersom du synes det er vanskelig å sette av seks ettermiddager, er det også mulig å ta kurset individuelt på tidspunkt som passer dere, men mange opplever at det å møtes i en gruppe, støtter forståelsen og gjør det letter å forstå hva man kan gjøre.

«Veldig nyttig å høre historier fra de andre hvor dere har veiledet direkte.»

  Interessert?

For å bli med på dette kurset,

klikker du på knappen nedenfor og 

registrerer deg!