Veiledning

Tilbyr veiledning i

♦ Individualterapi for psykologer 

♦ Terapeutisk arbeid med Circle of Secuity (COS) for ulike yrkesgrupper

♦ Terapeutisk arbeid med Tuning in to Kids (TiK) for ulike yrkesgrupper

♦ Marschak Interaction Method (MIM) for ulike yrkesgrupper