Gravide og Foreldre

Graviditet og sped- og småbarnsperioden er ofte forbundet med glede og forventning. Mange opplever allikevel denne tiden krevende og smertefull. Det kjennes ofte ekstra vondt, da forventningen om “lykke” er levende i mange. Jeg har snakket utallige kvinner og menn som opplever å være «den eneste» som har det vanskelig i denne perioden. Du er altså ikke alene.

Mange av dem som kommer til meg opplever usikkerhet, ensomhet, angst, uro og depresjon i denne fasen. Tanker og følelser kretser ofte rundt: Vil jeg bli/er jeg god nok for barnet, klarer jeg/vil jeg klare å gi barnet det barnet trenger. Hvordan møter jeg barnet når barnet ikke samarbeider, gråter eller slår seg helt vrang? Hva gjøre jeg med min egen følelse av usikkerhet, hjelpeløshet, frustrasjon og sinne i møte med barnet?

Samtaler om hvordan vi kan forstå og møte våre egne følelser og reaksjoner er viktig i denne perioden. Ofte kan det sees i sammenheng med hvordan vi selv ble møtt av våre omsorgspersoner som små. Samtidig vil det være nyttig å reflektere rundt hvordan barnets reaksjoner og atferd kan forstås. Med andre ord “å se barnet innenfra” slik at du litt oftere kan møte barnets følelser og gi barnet det barnet trenger. 

Et hovedfokus for meg er at vi sammen arbeider med å skape forståelse, anerkjennelse og medfølelse for følelser og reaksjoner hos deg/dere så vel som i barnet.

Jeg har lang erfaring i bruk av emosjonsfokuserte metoder som Circle of Security (COS) og Tuing in to Kids (TiK) som ledd i dette arbeidet.

Hvis ønskelig, filmer jeg samspillet mellom deg og barnet for å kunne gi spesifikk og konkret hjelp til å se hva som fungerer godt, og hva som kan gjøre annerledes. Du kan også få øvelser å arbeide med mellom timene.

Tilstedeværelse i nuet, eller mindfulness, er viktig for å legge merke til, åpne opp for og romme følelser. Når vi skal “være sammen med” barnet i følelsen, er dette av stor betydning. Det gir oss anledning til å lytte og forstå barnet, og å roe oss selv ned før vi kan komme til å si eller gjøre noe vi angrer på. Dette kan vi øve på gjennom små eller lengre øvelser som du også kan gjøre hjemme.