Terapi

De som kommer til meg ønsker endring i livet av ulike grunner. Noen har lettere plager, andre har strevd i mange år, mens andre står midt i en livskrise. Det kan skape angst, depresjon og følelser som skyld og skam.

Mitt hovedfokus er at vi sammen skal forstå og skape mening til dine reaksjoner, opplevelser og følelser. Forståelse og anerkjennesle skaper ofte større grad av ro, selvrespekt og medfølelse både for en selv og andre.

Ofte er det slik at vansker i livet har sammenheng med manglede kontakt med følelser. Mange tar seg i å stenge av for følelser, eller å bli overveldet, forvirret og hjelpeløse. Det kan komme i veien for gode relasjoner til dem som betyr mest; et barn i magen, en nyfødt baby, en smårolling, ungdom, ektefelle/samboer, foreldre eller venn. 

Jeg er opptatt av hvordan vi sammen kan arbeide med å få kontakt med følelser og hvordan de kan uttrykkes på gode måter. Det kan virke helende for deg og din relasjon til dem som betyr mest for deg.

Mindfulness, eller tilstedeværelse i nuet, er viktig for å kjenne og romme følelser. 

 

Dette kan vi øve på gjennom små eller lengre øvelser som du også kan gjøre hjemme.